Tướng Amirali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ

  • fjdhfjdf
  • fdkjfhdk
  • fdkfjdk

hfjdfhjdfhjdfhjdhf

Tác giả

Chương 1. Nhầm lẫn là do bất tài?

Tướng Amirali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, giải thích trên truyền hình hôm 11-1: “Chúng tôi đang trong trạng thái sẵn sàng nổ ra chiến tranh toàn diện với Mỹ. Hệ thống phòng không tưởng nhầm chiếc máy bay dân dụng là một tên lửa hành trình”. Ông Hajizadeh bày tỏ hối tiếc và nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ tên lửa Iran bắn nhầm máy bay dân dụng của Ukraine.

Tướng Hajizadeh giải thích chưa có lệnh bắn nhưng tên lửa vẫn được khai hỏa do nhiễu sóng, binh sĩ nhầm máy bay Ukraine là tên lửa hành trình và chỉ có 10 giây để quyết định “bắn hay không bắn”. Bộ tham mưu quân đội Iran giải thích máy bay Ukraine bị nhầm là “máy bay thù địch” và dường như đang tiếp cận “một trung tâm quân sự nhạy cảm” của Vệ binh cách mạng.

Các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng máy bay Ukraine đã trúng tên lửa bắn đi từ tổ hợp phòng thủ tên lửa SA-15 Gauntlet (còn được gọi là M1 Tor) của Iran.

Chuyên gia về phòng thủ tên lửa Michael Elleman ở Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế cho biết sự nhầm lẫn còn xuất phát từ vấn đề thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Từ sau chiến tranh Iran – Iraq (1980-1988), các đơn vị phòng không Iran đã không kinh qua trận mạc. Ngoài ra, trình độ huấn luyện của lực lượng phòng không Iran cũng là một vấn đề.

Tiến sĩ Carlo Kopp, người đồng sáng lập Công ty tư vấn Air Power Australia (Úc), nhận xét với nhiều phương tiện nhận dạng và dữ liệu chuyến bay riêng biệt của máy bay chở khách, không thể nào tha thứ cho chuyện bắn nhầm máy bay Ukraine. Ông cho rằng chỉ có bất tài mới dẫn đến nhầm lẫn chết người như thế.

Phần A. Nhầm lẫn là do bất tài?

Tướng Amirali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, giải thích trên truyền hình hôm 11-1: “Chúng tôi đang trong trạng thái sẵn sàng nổ ra chiến tranh toàn diện với Mỹ. Hệ thống phòng không tưởng nhầm chiếc máy bay dân dụng là một tên lửa hành trình”. Ông Hajizadeh bày tỏ hối tiếc và nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ tên lửa Iran bắn nhầm máy bay dân dụng của Ukraine.

Tướng Hajizadeh giải thích chưa có lệnh bắn nhưng tên lửa vẫn được khai hỏa do nhiễu sóng, binh sĩ nhầm máy bay Ukraine là tên lửa hành trình và chỉ có 10 giây để quyết định “bắn hay không bắn”. Bộ tham mưu quân đội Iran giải thích máy bay Ukraine bị nhầm là “máy bay thù địch” và dường như đang tiếp cận “một trung tâm quân sự nhạy cảm” của Vệ binh cách mạng.

Các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng máy bay Ukraine đã trúng tên lửa bắn đi từ tổ hợp phòng thủ tên lửa SA-15 Gauntlet (còn được gọi là M1 Tor) của Iran.

Chuyên gia về phòng thủ tên lửa Michael Elleman ở Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế cho biết sự nhầm lẫn còn xuất phát từ vấn đề thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Từ sau chiến tranh Iran – Iraq (1980-1988), các đơn vị phòng không Iran đã không kinh qua trận mạc. Ngoài ra, trình độ huấn luyện của lực lượng phòng không Iran cũng là một vấn đề.

Tiến sĩ Carlo Kopp, người đồng sáng lập Công ty tư vấn Air Power Australia (Úc), nhận xét với nhiều phương tiện nhận dạng và dữ liệu chuyến bay riêng biệt của máy bay chở khách, không thể nào tha thứ cho chuyện bắn nhầm máy bay Ukraine. Ông cho rằng chỉ có bất tài mới dẫn đến nhầm lẫn chết người như thế

Phần B. Nhầm lẫn là do bất tài?

Tướng Amirali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, giải thích trên truyền hình hôm 11-1: “Chúng tôi đang trong trạng thái sẵn sàng nổ ra chiến tranh toàn diện với Mỹ. Hệ thống phòng không tưởng nhầm chiếc máy bay dân dụng là một tên lửa hành trình”. Ông Hajizadeh bày tỏ hối tiếc và nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ tên lửa Iran bắn nhầm máy bay dân dụng của Ukraine.

Tướng Hajizadeh giải thích chưa có lệnh bắn nhưng tên lửa vẫn được khai hỏa do nhiễu sóng, binh sĩ nhầm máy bay Ukraine là tên lửa hành trình và chỉ có 10 giây để quyết định “bắn hay không bắn”. Bộ tham mưu quân đội Iran giải thích máy bay Ukraine bị nhầm là “máy bay thù địch” và dường như đang tiếp cận “một trung tâm quân sự nhạy cảm” của Vệ binh cách mạng.

Các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng máy bay Ukraine đã trúng tên lửa bắn đi từ tổ hợp phòng thủ tên lửa SA-15 Gauntlet (còn được gọi là M1 Tor) của Iran.

Chuyên gia về phòng thủ tên lửa Michael Elleman ở Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế cho biết sự nhầm lẫn còn xuất phát từ vấn đề thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Từ sau chiến tranh Iran – Iraq (1980-1988), các đơn vị phòng không Iran đã không kinh qua trận mạc. Ngoài ra, trình độ huấn luyện của lực lượng phòng không Iran cũng là một vấn đề.

Chương 2. Nhầm lẫn là do bất tài?

Tướng Amirali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, giải thích trên truyền hình hôm 11-1: “Chúng tôi đang trong trạng thái sẵn sàng nổ ra chiến tranh toàn diện với Mỹ. Hệ thống phòng không tưởng nhầm chiếc máy bay dân dụng là một tên lửa hành trình”. Ông Hajizadeh bày tỏ hối tiếc và nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ tên lửa Iran bắn nhầm máy bay dân dụng của Ukraine.

Tướng Hajizadeh giải thích chưa có lệnh bắn nhưng tên lửa vẫn được khai hỏa do nhiễu sóng, binh sĩ nhầm máy bay Ukraine là tên lửa hành trình và chỉ có 10 giây để quyết định “bắn hay không bắn”. Bộ tham mưu quân đội Iran giải thích máy bay Ukraine bị nhầm là “máy bay thù địch” và dường như đang tiếp cận “một trung tâm quân sự nhạy cảm” của Vệ binh cách mạng.

Các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng máy bay Ukraine đã trúng tên lửa bắn đi từ tổ hợp phòng thủ tên lửa SA-15 Gauntlet (còn được gọi là M1 Tor) của Iran.

Chuyên gia về phòng thủ tên lửa Michael Elleman ở Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế cho biết sự nhầm lẫn còn xuất phát từ vấn đề thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Từ sau chiến tranh Iran – Iraq (1980-1988), các đơn vị phòng không Iran đã không kinh qua trận mạc. Ngoài ra, trình độ huấn luyện của lực lượng phòng không Iran cũng là một vấn đề.

Chương 3. Nhầm lẫn là do bất tài?

Tướng Amirali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, giải thích trên truyền hình hôm 11-1: “Chúng tôi đang trong trạng thái sẵn sàng nổ ra chiến tranh toàn diện với Mỹ. Hệ thống phòng không tưởng nhầm chiếc máy bay dân dụng là một tên lửa hành trình”. Ông Hajizadeh bày tỏ hối tiếc và nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ tên lửa Iran bắn nhầm máy bay dân dụng của Ukraine.

Tướng Hajizadeh giải thích chưa có lệnh bắn nhưng tên lửa vẫn được khai hỏa do nhiễu sóng, binh sĩ nhầm máy bay Ukraine là tên lửa hành trình và chỉ có 10 giây để quyết định “bắn hay không bắn”. Bộ tham mưu quân đội Iran giải thích máy bay Ukraine bị nhầm là “máy bay thù địch” và dường như đang tiếp cận “một trung tâm quân sự nhạy cảm” của Vệ binh cách mạng.

Các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng máy bay Ukraine đã trúng tên lửa bắn đi từ tổ hợp phòng thủ tên lửa SA-15 Gauntlet (còn được gọi là M1 Tor) của Iran.

Chuyên gia về phòng thủ tên lửa Michael Elleman ở Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế cho biết sự nhầm lẫn còn xuất phát từ vấn đề thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Từ sau chiến tranh Iran – Iraq (1980-1988), các đơn vị phòng không Iran đã không kinh qua trận mạc. Ngoài ra, trình độ huấn luyện của lực lượng phòng không Iran cũng là một vấn đề.

Chuyên gia về phòng thủ tên lửa Michael Elleman ở Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế cho biết sự nhầm lẫn còn xuất phát từ vấn đề thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Từ sau chiến tranh Iran – Iraq (1980-1988), các đơn vị phòng không Iran đã không kinh qua trận mạc. Ngoài ra, trình độ huấn luyện của lực lượng phòng không Iran cũng là một vấn đề.

Chương 3. Nhầm lẫn là do bất tài?

Tướng Amirali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, giải thích trên truyền hình hôm 11-1: “Chúng tôi đang trong trạng thái sẵn sàng nổ ra chiến tranh toàn diện với Mỹ. Hệ thống phòng không tưởng nhầm chiếc máy bay dân dụng là một tên lửa hành trình”. Ông Hajizadeh bày tỏ hối tiếc và nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ tên lửa Iran bắn nhầm máy bay dân dụng của Ukraine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *