Tiêu đề bài viết

Nếu có một ngày có thể khắc họa sự tương phản giữa hai kỳ bầu cử, có lẽ ngày 27/7 thể hiện rõ nhất, theo Politico.

Ngày đó của bốn năm trước, có thể thấy rõ sự hưng phấn từ phía cử tri, cũng chính là những người mà sau đó làm nên chiến thắng của ông Trump. So sánh với ngày đó của năm nay, có thể thấy chiến dịch tái tranh cử của ông thiếu sức sống tới mức nào.

Ngày đó của bốn năm trước, có thể thấy rõ sự hưng phấn từ phía cử tri, cũng chính là những người mà sau đó làm nên chiến thắng của ông Trump. So sánh với ngày đó của năm nay, có thể thấy chiến dịch tái tranh cử của ông thiếu sức sống tới mức nào.

Tác giả

Ngày đó của bốn năm trước, có thể thấy rõ sự hưng phấn từ phía cử tri, cũng chính là những người mà sau đó làm nên chiến thắng của ông Trump. So sánh với ngày đó của năm nay, có thể thấy chiến dịch tái tranh cử của ông thiếu sức sống tới mức nào.

Ngày đó của bốn năm trước, có thể thấy rõ sự hưng phấn từ phía cử tri, cũng chính là những người mà sau đó làm nên chiến thắng của ông Trump. So sánh với ngày đó của năm nay, có thể thấy chiến dịch tái tranh cử của ông thiếu sức sống tới mức nào.

Danh sách học sinh:

  1. Nguyễn Văn A
  2. Nguyễn Văn B
  3. Nguyễn Văn C

Danh sách sách đánh dấu

  • Có thể thấy rõ sự hưng phấn từ phía cử tri
  • Cũng chính là những người mà sau đó làm nên chiến thắng của ông Trump
  • So sánh với ngày đó của năm nay, có thể thấy chiến dịch tái tranh cử của ông thiếu sức sống tới mức nào.

jkjkj

Tên fdffdffdfddfd
fdfdfdf
fd
fdffdfd
fdfdfd

Nội dung 1

Nội dung 2

Nội dung 2.1

Nội dung 2.2

Nội dung 3

Nội dung 3.1

Con của 3.1

Con của 3.1

Nội dung 3.2

jhjh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *